از ما بپرسید


  سوالات متداول

  آیا شما نیز سوالی دارید؟

  _
  لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

  سوالات متداول

  سیستم آبیاری بارانی یعنی چه ؟

  در این نوع آبیاری ساختمان آبپاش ها طوری هست که وقتی آب با فشار از آن حارج می شود ،به صورت قطرات ریز و درشت در می آید و مشابه باران در سطح مزرعه ریحته می شود،به همین دلیل این سیستم آبیاری به روش بارانی نامیده می شود.

  آبیاری بارانی چه مزایایی دارد ؟

  در آبیاری بارانی نیازی به قطعه بندی و جوی پشته نیست ،در نتیجه نیازی به هزینه های لای روبی جوی ها و مرمت آن ها نیست .

  پخش آب به وسیله باران مصنوعی در تمامی مزرعه ،با آبیاری بارانی آمکان پذیر است،در حالی که در آبیاری سطحی هراندازه که دقت شود ،آبدهی ابتدای کرت ها و جوی هابیشتر از سایر قسمت ها است.

  آبیاری بارانی فواید بیشتری هم دارد ؟

  آین سیستم آبیاری عاملی برای افزایش فعالیت گیاه است ،وپخش شدن آب با آّیاری بارانی دلیلی برای مرطوب شدن هوای مجاور گیاه ،باز شدن منفذ های برگ ها و در نهایت افزایش فعالیت گیاه است.

  آبیاری بارانی در رشد گیاه موثر است ؟

  آبیاری بارانی عاملی برای شست وشوی مدام برگ هاست.

  در این شرایط علاوه برآثار مثبت بر رشد گیاه،کاهش خسارت حشرات مثل کنه های نباتی ؛وشته در پی دارد.

  آبیاری بارانی عاملی برای خنک شدن هوای گیاه در فصل های گرم است.

  سایر سوالات

  آبیاری بارانی در کود دهی موثر است؟

  در صورتی که در مزرعه خود از آبیاری بارانی استفاده می کنید می توانید کود های محلول و یا بعضی مواد ضد عفونی کننده را همراه آب آبیاری روی گیاه ویا خاک بپاشیم .